Stacja Gołąb

Stacja Gołąb położona była na 114. kilometrze linii D29-7 (Warszawa - Dorohusk), pomiędzy stacjami Zarzeka i Puławy Azoty. Posiadała dwa tory głónwne zasadnicze, dwa główne dodatkowe jednokierunkowe i tor ładunkowy, który zaczynał się w głowicy od strony Zarzeki, a kończył się w połowie stacji (jeszcze przed budynkiem dworca i pierwszym peronem). W połowie stacji miał zjazd na tor 3. Do dziś zachowała się też rampa ładunkowa i plac ładunkowy. Do dnia dzisiejszego zachowały się również dwa perony i drewniany dworzec w stylu carskim, który jest zaadaptowany na prywatne mieszkanie. O nastawniach nie mam informacji, wiem tylko, że skrót telegraficzny to Gb (wykonawcza Gb1). Obecnie obie nastawnie są zrównane z ziemią. Znajdowały się tam urządzenia nastawcze mechaniczne, scentralizowane z sygnalizacją świetlną. Blokada była typowa dla tej linii: Elektromechaniczna jednokierunkowa Po/Ko. Obecnie w tym miejscu znajduje się czynny przystanek osobowy.


Listy wagonowe

Kilka różnych kartek służących do oznaczania wagonów
Instrukcje i przepisy

Przepisy o przewozie kolejami wojskowych transportów operacyjnych i zaopatrzenia (PWT), 1986

R14 - Instrukcja o przejazdach nazdwyczajnych specjalnego znaczenia (PONSZ)

Wytyczne w sprawie stosowania niektórych zasad w gospodarce wagonami towarowymi, 1960
Rozkazy szczególne

Bloczek rozkazów szczególnych "N", na wierzcu jeden z wypełnionych.
Specyfikacja przesyłek

Tabelka służąca do specyfikacji przesyłek nadawanych w wagonach.