NOWE ZDJĘCIA


10.05.2011
Lublin

SU45 - 213 na wachlarzu lubelskiej lokomotywowni
SU45 - 244 na terenie lubelskiej lokomotywowni
SU45 - 250 na terenie lubelskiej lokomotywowni
182 070-3 oczekuje na odjazd ze stacji Lublin z pustymi cysternami.11.05.2011
Lublin

SU42 - 509 na stacji Lublin
SU45 - 244 na terenie lubelskiej lokomotywowni16.05.2011
Lublin

66011 przejeżdża ze składem przez stację Lublin.
66011 przejeżdża ze składem przez stację Lublin.
66011 przejeżdża ze składem przez stację Lublin.
66011 przejeżdża ze składem przez stację Lublin.18.05.2011
Lublin

SU45 - 213 wjeżdża na stację Lublin przeciągając pociąg osobowy z Chełma. Przeciąganie składów lokomotywami spalinowymi spowodowane było remontami sieci trakcyjnej widocznymi obok.
SU45 - 213 wjeżdża na stację Lublin przeciągając pociąg osobowy z Chełma.
SU45 - 213 wjeżdża na stację Lublin przeciągając pociąg osobowy z Chełma.
SU42 - 509 wyjeżdża ze stacji Lublin przeciągając pociąg osobowy do Chełma.
SU42 - 509 wyjeżdża ze stacji Lublin przeciągając pociąg osobowy do Chełma.
SU42 - 509 wyjeżdża ze stacji Lublin przeciągając pociąg osobowy do Chełma.
SU42 - 509 wyjeżdża ze stacji Lublin przeciągając pociąg osobowy do Chełma.
SU45 - 250 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg towarowy.
SU45 - 250 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg towarowy.
SU45 - 250 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg towarowy.
SU45 - 250 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg towarowy.
SU42 - 509 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg osobowy z Chełma.
SU42 - 509 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg osobowy z Chełma.
SU42 - 509 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg osobowy z Chełma.
SU42 - 509 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg osobowy z Chełma.
SU45 - 213 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg osobowy do Chełma.
SU45 - 213 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg osobowy do Chełma.
SU45 - 213 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg osobowy do Chełma.
SU45 - 213 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg osobowy do Chełma.
SU45 - 213 przejeżdża przez Lublin w drodze powrotnej ze Świdnika.
SU45 - 213 przejeżdża przez Lublin w drodze powrotnej ze Świdnika.
SU45 - 213 przejeżdża przez Lublin w drodze powrotnej ze Świdnika.
SU45 - 213 przejeżdża przez Lublin w drodze powrotnej ze Świdnika.
SM42 - 320 ze składem roboczym na szlaku Lublin Tatary - Lublin
SM42 - 320 ze składem roboczym na szlaku Lublin Tatary - Lublin
ET22 - 1010 na czele pociągu węglowego z Jaszczowa przejeżdża przez Lublin.
ET22 - 1010 na czele pociągu węglowego z Jaszczowa przejeżdża przez Lublin.
ET22 - 1010 na czele pociągu węglowego z Jaszczowa przejeżdża przez Lublin.
ET22 - 664 przejeżdża przez Lublin z pociągiem towarowym.
ET22 - 664 przejeżdża przez Lublin z pociągiem towarowym.
ET22 - 664 przejeżdża przez Lublin z pociągiem towarowym.
SM42 - 320 przemierza szlak Lublin - Lublin Tatary.
SM42 - 320 przemierza szlak Lublin - Lublin Tatary.19.05.2011
Lublin

SM42 - 430 przemierza szlak Lublin - Lublin Tatary.
SM42 - 320 przemierza szlak Lublin Tatary - Lublin.
SM42 - 320 przejeżdża przez Lublin kierując się w stronę Świdnika.
SM42 - 320 przejeżdża przez Lublin kierując się w stronę Świdnika.
SM42 - 320 przejeżdża przez Lublin kierując się w stronę Świdnika.
SM42 - 817 przemierza szlak Lublin Tatary - Lublin.
SU42 - 509 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg osobowy do Chełma.
SU42 - 509 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg osobowy do Chełma.
SU42 - 509 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg osobowy do Chełma.
SU45 - 250 przejeżdża przez p.odg. Lublin Północny przeciągając pociąg towarowy w kierunku Świdnika.
SU45 - 250 przejeżdża przez p.odg. Lublin Północny przeciągając pociąg towarowy w kierunku Świdnika.
SU45 - 250 przejeżdża przez p.odg. Lublin Północny przeciągając pociąg towarowy w kierunku Świdnika.
SU42 - 509 zbliża się do przystanku Lublin Północny przeciągając pociąg osobowy z Chełma.
SU42 - 509 zbliża się do przystanku Lublin Północny przeciągając pociąg osobowy z Chełma.
SU42 - 509 zbliża się do przystanku Lublin Północny przeciągając pociąg osobowy z Chełma.
SU42 - 509 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg osobowy z Chełma.
SU42 - 509 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg osobowy z Chełma.
SU42 - 509 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg osobowy z Chełma.
SU45 - 213 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg osobowy do Chełma.
SU45 - 213 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg osobowy do Chełma.
SU45 - 213 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg osobowy do Chełma.
SU45 - 213 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg osobowy do Chełma.
SM42 - 320 przemierza szlak Lublin Tatary - Lublin.
SU45 - 250 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg towarowy.
SU45 - 250 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg towarowy.
SU45 - 250 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg towarowy.
SU45 - 250 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg towarowy.
SU45 - 250 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg towarowy.
SU45 - 213 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg osobowy z Chełma.
SU45 - 213 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg osobowy z Chełma.
SU45 - 213 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg osobowy z Chełma.
SU45 - 213 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg osobowy z Chełma.
SU42 - 509 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg osobowy do Chełma.
SU42 - 509 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg osobowy do Chełma.
SU42 - 509 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg osobowy do Chełma.
SU45 - 250 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg towarowy.
SU45 - 250 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg towarowy.
SU45 - 250 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg towarowy.
ET22 - 1180 na końcu składu towarowego jadącego przez Lublin do Jaszczowa
ET22 - 1180 na końcu składu towarowego jadącego przez Lublin do Jaszczowa
SU42 - 509 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg osobowy z Chełma.
SU42 - 509 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg osobowy z Chełma.
SU45 - 213 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg osobowy do Chełma.
SU45 - 213 przejeżdża przez Lublin przeciągając pociąg osobowy do Chełma.
SU45 - 213 z osobowym w kierunku Chełma stoi na szlaku pomiędzy Lublinem a Lublinem Północnym z powodu awarii silnika.
SU45 - 213 z osobowym w kierunku Chełma stoi na szlaku pomiędzy Lublinem a Lublinem Północnym z powodu awarii silnika.
SU42 - 509 przejeżdża przez p.odg. Lublin Północny przeciągając pociąg osobowy do Chełma.
SU42 - 509 przejeżdża przez p.odg. Lublin Północny przeciągając pociąg osobowy do Chełma.
SU45 - 213 przejeżdża luzem przez p.odg. Lublin Północny w drodze powrotnej ze Świdnika.
SU45 - 213 przejeżdża luzem przez p.odg. Lublin Północny w drodze powrotnej ze Świdnika.
SU45 - 213 przejeżdża luzem przez p.odg. Lublin Północny w drodze powrotnej ze Świdnika.
SU45 - 213 przejeżdża luzem przez p.odg. Lublin Północny w drodze powrotnej ze Świdnika.
SU45 - 213 przejeżdża luzem przez p.odg. Lublin Północny w drodze powrotnej ze Świdnika.
SU45 - 213 przejeżdża przez p.odg. Lublin Północny przeciągając pociąg osobowy do Chełma.
SU45 - 213 przejeżdża przez p.odg. Lublin Północny przeciągając pociąg osobowy do Chełma.
SU42 - 509 z pociągiem osobowym z Chełma stoi pod semaforem p.odg. Lublin Północny.
SU42 - 509 przejeżdża przez p.odg. Lublin Północny przeciągając pociąg osobowy z Chełma.
SU42 - 509 przejeżdża przez p.odg. Lublin Północny przeciągając pociąg osobowy z Chełma.
SU42 - 509 przejeżdża przez p.odg. Lublin Północny przeciągając pociąg osobowy z Chełma.
SU45 - 250 przejeżdża przez p.odg. Lublin Północny przeciągając pociąg towarowy.
SU45 - 250 przejeżdża przez p.odg. Lublin Północny przeciągając pociąg towarowy.
SU45 - 250 przejeżdża przez p.odg. Lublin Północny przeciągając pociąg towarowy.
SU45 - 250 przejeżdża przez p.odg. Lublin Północny przeciągając pociąg towarowy.
SU45 - 250 przejeżdża przez p.odg. Lublin Północny przeciągając pociąg towarowy.
SU45 - 250 przejeżdża przez p.odg. Lublin Północny przeciągając pociąg towarowy.
SU45 - 213 z pociągiem osobowym z Chełma zbliża się do p.odg. Lublin Północny.
SU45 - 213 z pociągiem osobowym z Chełma zbliża się do p.odg. Lublin Północny.
SU42 - 509 z pociągiem osobowym z Chełma na odcinku Adampol - Lublin Północny
SU42 - 509 z pociągiem osobowym z Chełma na odcinku Adampol - Lublin Północny
SU42 - 509 z pociągiem osobowym z Chełma na odcinku Adampol - Lublin Północny20.05.2011
Lublin

SU42 - 509 z pociągiem osobowym do Chełma na odcinku Lublin Północny - Adampol
SU42 - 509 z pociągiem osobowym do Chełma na odcinku Lublin Północny - Adampol
SU42 - 509 z pociągiem osobowym do Chełma na odcinku Lublin Północny - Adampol
SU42 - 509 z pociągiem osobowym do Chełma na odcinku Lublin Północny - Adampol
SU42 - 509 z pociągiem osobowym do Chełma na odcinku Lublin Północny - Adampol
SU42 - 509 przejeżdża przez p.odg. Adampol przeciągając pociąg osobowy do Chełma.
SU42 - 509 przejeżdża przez p.odg. Adampol przeciągając pociąg osobowy do Chełma.
SU42 - 509 przejeżdża przez p.odg. Adampol przeciągając pociąg osobowy do Chełma.
SU42 - 509 przejeżdża przez p.odg. Lublin Północny przeciągając pociąg osobowy z Chełma.
SU42 - 509 przejeżdża przez p.odg. Lublin Północny przeciągając pociąg osobowy z Chełma.
SU42 - 509 przejeżdża przez p.odg. Lublin Północny przeciągając pociąg osobowy z Chełma.
SU42 - 509 przejeżdża przez p.odg. Lublin Północny przeciągając pociąg osobowy z Chełma.
SM42 - 1052 z pociągiem wojskowym z Chełma przejeżdża przez p.odg. Lublin Północny.
SM42 - 1052 z pociągiem wojskowym z Chełma przejeżdża przez p.odg. Lublin Północny.
SM42 - 1052 z pociągiem wojskowym z Chełma przejeżdża przez p.odg. Lublin Północny.
SU45 - 250 przejeżdża przez p.odg. Lublin Północny przeciągając pociąg osobowy z Chełma.
SU45 - 250 przejeżdża przez p.odg. Lublin Północny przeciągając pociąg osobowy z Chełma.
SU45 - 250 przejeżdża przez p.odg. Lublin Północny przeciągając pociąg osobowy z Chełma.
SU45 - 250 przejeżdża przez p.odg. Lublin Północny przeciągając pociąg osobowy z Chełma.
SU42 - 509 z pociągiem osobowym w kierunku Chełma stoi na przystanku osobowym Lublin Północny.21.05.2011
Lublin

E186 136 stoi na towarowej części stacji Lublin.
SM42 - 2420 należąca do Lotosu wraca z bazy paliwowej na stację Lublin.
SM42 - 2420 należąca do Lotosu wraca z bazy paliwowej na stację Lublin.
SM42 - 2420 należąca do Lotosu wraca z bazy paliwowej na stację Lublin.
SM42 - 2420 należąca do Lotosu wraca z bazy paliwowej na stację Lublin.
SM42 - 2420 przeciąga cysterny z biopaliwem do bazy Orlenu w Lublinie.
SM42 - 2420 przeciąga cysterny z biopaliwem do bazy Orlenu w Lublinie.
SM42 - 2420 przeciąga cysterny z biopaliwem do bazy Orlenu w Lublinie.
SM42 - 2420 przeciąga cysterny z biopaliwem do bazy Orlenu w Lublinie.
SM42 - 2420 przeciąga cysterny z biopaliwem do bazy Orlenu w Lublinie.
SU45 - 228 przejeżdża przez p.odg. Lublin Północny przeciągając pociąg towarowy.
SU45 - 228 przejeżdża przez p.odg. Lublin Północny przeciągając pociąg towarowy.
SU45 - 228 przejeżdża przez p.odg. Lublin Północny przeciągając pociąg towarowy.
SU45 - 228 przejeżdża przez p.odg. Lublin Północny przeciągając pociąg towarowy.
SM42 - 577 przejeżdża przez p.odg. Lublin Północny przeciągając pociąg osobowy z Chełma.
SM42 - 577 przejeżdża przez p.odg. Lublin Północny przeciągając pociąg osobowy z Chełma.23.05.2011
Lublin

EU07 - 010 przeczekuje z pociągiem towarowym na towarowej części stacji Lublin.25.05.2011
Lublin

SM42 - 1087 ze składem roboczym do wymiany torowiska na bocznicy EC Wrotków
SM42 - 1087 ze składem roboczym do wymiany torowiska na bocznicy EC Wrotków
SM42 - 1087 ze składem roboczym do wymiany torowiska na bocznicy EC Wrotków
SM42 - 1087 ze składem roboczym do wymiany torowiska manewruje na bocznicy EC Wrotków.
SM42 - 1087 ze składem roboczym do wymiany torowiska po skończonej pracy zjeżdża na stację Lublin bocznicą EC Wrotków.
E189 - 451 na czele składu z Chełma stoi pod semaforem na towarowej części stacji Lublin.
E189 - 451 na czele składu z Chełma stoi pod semaforem na towarowej części stacji Lublin.
ET41 - 120 z pociągiem węglowym z Jaszczowa, wyjeżdża z Lublina.
ET41 - 120 z pociągiem węglowym z Jaszczowa, wyjeżdża z Lublina.
ET41 - 120 z pociągiem węglowym z Jaszczowa, wyjeżdża z Lublina.
E189 - 451 na czele składu towarowego wyjeżdża z Lublina.
E189 - 451 na czele składu towarowego wyjeżdża z Lublina.
E189 - 451 na czele składu towarowego wyjeżdża z Lublina.26.05.2011
Lublin

SM42 - 2283 z Lotosu stoi na stacji Lublin oczekując rozpoczęcia transportu biopaliwa do bazy Orlenu.
182 040-6 stoi na torze postojowym obok bazy PLK w Lublinie.
SM42 - 2283 przeciąga cysterny z biopaliwem do bazy Orlenu w Lublinie. Przejazd na ul. Inżynierskiej.
SM42 - 2283 przeciąga cysterny z biopaliwem do bazy Orlenu w Lublinie. Przejazd na ul. Inżynierskiej.
SM42 - 2283 przeciąga cysterny z biopaliwem do bazy Orlenu w Lublinie.
SM42 - 2283 przeciąga cysterny z biopaliwem do bazy Orlenu w Lublinie.
SM42 - 2283 wraca z bazy paliwowej na stację Lublin. Obok tory zdawczo-odbiorcze Elektrociepłowni Wrotków.
SM42 - 2283 wraca z bazy paliwowej na stację Lublin. Obok tory zdawczo-odbiorcze Elektrociepłowni Wrotków.
SM42 - 2283 wraca z bazy paliwowej na stację Lublin. Obok tory zdawczo-odbiorcze Elektrociepłowni Wrotków.
SM42 - 2283 wraca z bazy paliwowej na stację Lublin. Obok tory zdawczo-odbiorcze Elektrociepłowni Wrotków.
SM42 - 2283 przeciąga cysterny z biopaliwem do bazy Orlenu w Lublinie.
SM42 - 2283 przeciąga cysterny z biopaliwem do bazy Orlenu w Lublinie.
SM42 - 2283 przeciąga cysterny z biopaliwem do bazy Orlenu w Lublinie.
SM42 - 2283 wraca z bazy paliwowej na stację Lublin. Przejazd na ul. Inżynierskiej.
SM42 - 2283 wraca z bazy paliwowej na stację Lublin. Przejazd na ul. Inżynierskiej.
SM42 - 2283 wraca z bazy paliwowej na stację Lublin. Przejazd na ul. Inżynierskiej.
SM42 - 2283 wraca z bazy paliwowej na stację Lublin. Przejazd na ul. Inżynierskiej.
SM42 - 2283 przeciąga cysterny z biopaliwem do bazy Orlenu w Lublinie.
SM42 - 2283 przeciąga cysterny z biopaliwem do bazy Orlenu w Lublinie.
SM42 - 2283 przeciąga cysterny z biopaliwem do bazy Orlenu w Lublinie.
SM42 - 2283 przeciąga cysterny z biopaliwem do bazy Orlenu w Lublinie.
SM42 - 2283 przeciąga cysterny z biopaliwem do bazy Orlenu w Lublinie.27.05.2011
Lublin

SM42 - 2283 manewruje na stacji Lublin.
SM42 - 2283 manewruje na stacji Lublin.
181 088-6 podczas manewrów z SM42 na stacji Lublin
181 088-6 podczas manewrów z SM42 na stacji Lublin
181 088-6 przeciągana przez SM42 pod skład na stacji Lublin
SM42 - 2453 przeciąga cysterny z paliwem do bazy Orlenu w Lublinie.
SM42 - 2453 przeciąga cysterny z paliwem do bazy Orlenu w Lublinie.
181 088-6 wyjeżdża z Lublina na czele składu pustych cystern.
181 088-6 wyjeżdża z Lublina na czele składu pustych cystern.
181 088-6 wyjeżdża z Lublina na czele składu pustych cystern.01.06.2011
Lublin

EP07 - 1009 wjeżdża do Lublina z pociągiem TLK.
182 143-8 wjeżdża z Lublina z pustymi cysternami po paliwie.
182 143-8 wjeżdża z Lublina z pustymi cysternami po paliwie.
182 143-8 wjeżdża z Lublina z pustymi cysternami po paliwie.
182 143-8 wjeżdża z Lublina z pustymi cysternami po paliwie.04.06.2011
Lublin

SM42 - 2453 wraca z bazy paliwowej na stację Lublin. Przejazd na ul. Nowy Świat.
ET41 - 199 wyjeżdża z Lublina z pociągiem węglowym.
ET41 - 199 wyjeżdża z Lublina z pociągiem węglowym.
ET41 - 199 wyjeżdża z Lublina z pociągiem węglowym.
ET41 - 162 wyjeżdża z Lublina z pociągiem węglowym.
ET41 - 162 wyjeżdża z Lublina z pociągiem węglowym.
ET41 - 162 wyjeżdża z Lublina z pociągiem węglowym.


17.04.2011
Lublin

TEM2 - 212 stoi przed halą lokomotywowni na terenie EC Wrotków. Fot. Tomasz Kłak.Poprzednie aktualizacje:

13.05.2011
17.04.2011
19.03.2011
04.03.2011
19.01.2011
11.12.2010
06.11.2010
08.10.2010
06.09.2010
03.08.2010
23.07.2010
16.06.2010
31.05.2010
14.05.2010
03.05.2010
15.04.2010
08.04.2010
25.03.2010
19.03.2010
13.12.2009
02.11.2009
06.10.2009
03.09.2009
27.08.2009
23.08.2009
15.08.2009
11.08.2009
08.08.2009
31.07.2009
28.07.2009
24.07.2009
19.07.2009
11.07.2009
28.06.2009
09.06.2009
25.05.2009
16.05.2009
20.04.2009
08.04.2009
02.04.2009
17.01.2009