NOWE ZDJĘCIA


23.11.2011
Lublin

SM48-125 (PKP Cargo) na terenie lokomotywowni w Lublinie, 23.11.2011
ST44-360 (PKP Cargo) na terenie lokomotywowni w Lublinie, 23.11.2011
ST45-07 (PKP Cargo) w hali lubelskiej lokomotywowni, 23.11.201125.11.2011
Lublin

ST45-06 (PKP Cargo) na terenie lubelskiej lokomotywowni, 25.11.2011
ST45-06 (PKP Cargo) na terenie lubelskiej lokomotywowni, 25.11.2011
ST45-06 (PKP Cargo) na terenie lubelskiej lokomotywowni, 25.11.2011
ST45-07 (PKP Cargo) na terenie lubelskiej lokomotywowni, 25.11.2011
E186 244-0 (FPL) z pociągiem relacji Świerże Górne - Jaszczów. Stacja Lublin, 25.11.2011
E186 244-0 (FPL) z pociągiem relacji Świerże Górne - Jaszczów. Stacja Lublin, 25.11.2011
ST45-06 (PKP Cargo) stacja Lublin, 25.11.2011
ST45-06 (PKP Cargo) stacja Lublin, 25.11.2011
S-277 (Bogdanka) stacja Lublin, dzień otwarty węzła kolejowego, 25.11.2011
66605 (FPL) stacja Lublin, dzień otwarty węzła kolejowego, 25.11.2011
66605 (FPL) stacja Lublin, dzień otwarty węzła kolejowego, 25.11.2011
ST45-06 (PKP Cargo) stacja Lublin, dzień otwarty węzła kolejowego, 25.11.2011
ST45-06 (PKP Cargo) stacja Lublin, dzień otwarty węzła kolejowego, 25.11.2011
S-277 (Bogdanka) stacja Lublin, dzień otwarty węzła kolejowego, 25.11.2011
S-277 (Bogdanka) stacja Lublin, dzień otwarty węzła kolejowego, 25.11.201128.11.2011
Lublin

E186 245-7 (FPL) z pociągiem relacji Świerże Górne - Jaszczów na szlaku Motycz - Lublin, 28.11.201129.11.2011
Lublin

181 020-9 (Lotos) stacja Lublin, 29.11.2011
181 020-9 (Lotos) stacja Lublin, 29.11.20112.12.2011
Lublin

TEM2-212 (EC Wrotków) stacja Lublin, 2.12.2011
TEM2-212 (EC Wrotków) na bocznicy EC Wrotków w Lublinie, 2.12.2011
TEM2-212 (EC Wrotków) na bocznicy EC Wrotków w Lublinie, 2.12.2011
TEM2-212 (EC Wrotków) na bocznicy EC Wrotków w Lublinie, 2.12.2011
TEM2-212 (EC Wrotków) na bocznicy EC Wrotków w Lublinie, 2.12.2011
TEM2-212 (EC Wrotków) na bocznicy EC Wrotków w Lublinie, 2.12.2011
TEM2-212 (EC Wrotków) na bocznicy EC Wrotków w Lublinie, 2.12.2011
TEM2-212 (EC Wrotków) na bocznicy EC Wrotków w Lublinie, 2.12.2011
TEM2-212 (EC Wrotków) z transportem węgla do elektrociepłowni, 2.12.2011
TEM2-212 (EC Wrotków) z transportem węgla do elektrociepłowni, 2.12.2011
TEM2-212 (EC Wrotków) z transportem węgla do elektrociepłowni, 2.12.2011
SM42-2453 i SM42-2073 (CTL) przeciagają puste cysterny z bazy paliwowej na stację Lublin. Bocznica EC Wrotków, 2.12.2011
SM42-2073 i SM42-2453 (CTL) przeciągają cysterny z paliwem do bazy Orlenu w Lublinie. Bocznica EC Wrotków, 2.12.2011
SM42-2073 i SM42-2453 (CTL) przeciągają cysterny z paliwem do bazy Orlenu w Lublinie. Bocznica EC Wrotków, 2.12.2011
TEM2-212 (EC Wrotków) w oczekiwaniu na rozładunek węgla w elektrociepłowni, 2.12.2011
TEM2-212 (EC Wrotków) obsługuje rozładunek węgla w elektrociepłowni, 2.12.2011
TEM2-212 (EC Wrotków) obsługuje rozładunek węgla w elektrociepłowni, 2.12.2011
TEM2-212 (EC Wrotków) obsługuje rozładunek węgla w elektrociepłowni, 2.12.2011
TEM2-212 (EC Wrotków) obsługuje rozładunek węgla w elektrociepłowni, 2.12.2011
TEM2-212 (EC Wrotków) obsługuje rozładunek węgla w elektrociepłowni, 2.12.2011
SM42-2073 i SM42-2453 (CTL) wracają z bazy paliwowej na stację Lublin. Bocznica EC Wrotków, 2.12.2011
TEM2-212 (EC Wrotków) obsługuje rozładunek węgla w elektrociepłowni, 2.12.2011
SM42-2073 i SM42-2453 (CTL) przeciągają cysterny z paliwem do bazy Orlenu w Lublinie. Bocznica EC Wrotków, 2.12.2011
SM42-2073 i SM42-2453 (CTL) przeciągają cysterny z paliwem do bazy Orlenu w Lublinie. Bocznica EC Wrotków, 2.12.2011
SM42-2073 i SM42-2453 (CTL) przeciągają cysterny z paliwem do bazy Orlenu w Lublinie. Bocznica EC Wrotków, 2.12.2011
TEM2-212 (EC Wrotków) obsługuje rozładunek węgla w elektrociepłowni, 2.12.2011
SM42-2453 i SM42-2073 (CTL) przeciagają puste cysterny z bazy paliwowej na stację Lublin. Bocznica EC Wrotków, 2.12.2011
SM42-2453 i SM42-2073 (CTL) przeciagają puste cysterny z bazy paliwowej na stację Lublin. Bocznica EC Wrotków, 2.12.2011
SM42-2453 i SM42-2073 (CTL) przeciagają puste cysterny z bazy paliwowej na stację Lublin. Bocznica EC Wrotków, 2.12.20116.12.2011
Lublin

BR 285 128 (Lotos) stacja Lublin, 6.12.2011
BR 285 128 (Lotos) stacja Lublin, 6.12.2011
ET22-955 (CTL) stacja Lublin, 6.12.2011
ET22-955 (CTL) stacja Lublin, 6.12.201110.12.2011
Lublin

EU07-172 (PKP Cargo) z pociągiem towarowym przejeżdża przez stację Lublin, 10.12.2011
EU07-172 (PKP Cargo) z pociągiem towarowym przejeżdża przez stację Lublin, 10.12.2011
E186 245-7 (FPL) stacja Lublin, 10.12.2011
E186 245-7 (FPL) stacja Lublin, 10.12.2011
182 070-3 (CTL) stacja Lublin, 10.12.2011
EU07-1508 (PKP Cargo) na terenie lokomotywowni w Lublinie, 10.12.201121.12.2011
Lublin

ET22-011 (PKP Cargo) stacja Lublin, 21.12.2011
ET22-011 (PKP Cargo) stacja Lublin, 21.12.2011
ET22-R001 (CTL) stacja Lublin, 21.12.2011
ET22-R001 (CTL) stacja Lublin, 21.12.2011
E186 244-0 (FPL) stacja Lublin, 21.12.2011
SU45-210 (PKP Cargo) stacja Lublin, 21.12.2011
SU45-210 (PKP Cargo) stacja Lublin, 21.12.2011
SU45-210 (PKP Cargo) stacja Lublin, 21.12.2011
SU45-210 (PKP Cargo) stacja Lublin, 21.12.2011
SM42-320 (PKP Cargo) stacja Lublin, 21.12.1011
ET22-011 (PKP Cargo) z pociągiem Regio Express Warta do Poznania na szlaku Lublin - Motycz, 21.12.2011
EP07-355 (PKP IC) z pociągiem TLK na szlaku Lublin - Motycz, 21.12.2011
EU07-523 (PKP Cargo) z pociągiem towarowym na szlaku Motycz - Lublin, 21.12.2011
EP07-201 (PKP IC) z pociągiem TLK na szlaku Motycz - Lublin, 21.12.2011
6Dg-025 (PNUiK Kraków) na szlaku Lublin Zemborzyce - Lublin, 21.12.2011
6Dg-025 (PNUiK Kraków) na szlaku Lublin Zemborzyce - Lublin, 21.12.2011
6Dg-025 (PNUiK Kraków) na szlaku Lublin Zemborzyce - Lublin, 21.12.2011
6Dg-025 (PNUiK Kraków) na szlaku Lublin Zemborzyce - Lublin, 21.12.2011
6Dg-025 (PNUiK Kraków) na szlaku Lublin Zemborzyce - Lublin, 21.12.2011
6Dg-025 (PNUiK Kraków) stacja Lublin, 21.12.201123.12.2011
Rykoszyn

EU07-158 (PKP IC) z pociągiem TLK "Sztygar" stoi na stacji Rykoszyn z powodu wypadku na pobliskim przejeździe kolejowym. 23.12.2011
EU07-158 (PKP IC) z pociągiem TLK "Sztygar" stoi na stacji Rykoszyn z powodu wypadku na pobliskim przejeździe kolejowym. 23.12.2011
TEM2-178 (Nordkalk Miedzianka) stacja Rykoszyn, 23.12.2011
TEM2-178 (Nordkalk Miedzianka) stacja Rykoszyn, 23.12.2011
TEM2-178 (Nordkalk Miedzianka) stacja Rykoszyn, 23.12.2011
TEM2-178 (Nordkalk Miedzianka) stacja Rykoszyn, 23.12.2011
TEM2-178 (Nordkalk Miedzianka) stacja Rykoszyn, 23.12.2011
TEM2-178 (Nordkalk Miedzianka) stacja Rykoszyn, 23.12.2011
ET41-034 (PKP Cargo) stacja Rykoszyn, 23.12.201124 - 27.12.2011
Wrocław

ET22-1070 (PKP Cargo) p.odg. Wrocław Stadion, 24.12.2011
ET22-833 (PKP Cargo) p.odg. Wrocław Stadion, 24.12.2011
183 032-2 (ZSSK / STK) stacja Wrocław Gądów, 25.12.2011
182 002-6 (DPOV / STK) stacja Wrocław Gądów, 25.12.2011
181 112-4 (Lotos) stacja Wrocław Gądów, 25.12.2011
181 081-1 (Lotos) na szlaku Wrocław Stadion - Wrocław Gądów, 25.12.2011
181 081-1 (Lotos) na szlaku Wrocław Stadion - Wrocław Gądów, 25.12.2011
181 081-1 (Lotos) na szlaku Wrocław Stadion - Wrocław Gądów, 25.12.2011
181 081-1 (Lotos) na szlaku Wrocław Stadion - Wrocław Gądów, 25.12.2011
181 081-1 (Lotos) na szlaku Wrocław Stadion - Wrocław Gądów, 25.12.2011
ET22-2045 (PKP Cargo) p.odg. Wrocław Stadion, 27.12.2011
ET22-2045 (PKP Cargo) p.odg. Wrocław Stadion, 27.12.2011
SM31-168 (PKP Cargo) na popychu składu towarowego. P.odg. Wrocław Stadion, 27.12.2011
SM31-168 (PKP Cargo) na popychu składu towarowego na szlaku Wrocław Stadion - Wrocław Muchobór, 27.12.2011
SM42-899 (PKP Cargo) p.odg. Wrocław Stadion, 27.12.2011
182-118-0 i SM42-2321 (CTL) p.odg. Wrocław Stadion, 27.12.2011
182-118-0 i SM42-2321 (CTL) p.odg. Wrocław Stadion, 27.12.2011
182-118-0 i SM42-2321 (CTL) p.odg. Wrocław Stadion, 27.12.2011
SM42-2321 (CTL) p.odg. Wrocław Stadion, 27.12.201128.12.2011
Gliwice

E483 253 (Lotos / Koleje Śląskie) stacja Gliwice, 28.12.201130.12.2011
Lublin

ET22-015 (PKP Cargo) z pociągiem Regio Express Warta na szlaku Motycz - Lublin, 30.12.201131.12.2011
Lublin

E186 244-0 (FPL) z pociągiem relacji Świerże Górne - Jaszczów na szlaku Lublin Północny - Adampol, 31.12.2011
E186 244-0 (FPL) z pociągiem relacji Świerże Górne - Jaszczów na szlaku Lublin Północny - Adampol, 31.12.2011
ET22-858 (PKP Cargo) z pociągiem towarowym na szlaku Adampol - Lublin Północny, 31.12.2011Poprzednie aktualizacje:

22.11.2011
02.11.2011
19.09.2011
01.08.2011
04.07.2011
08.06.2011
13.05.2011
17.04.2011
19.03.2011
04.03.2011
19.01.2011
11.12.2010
06.11.2010
08.10.2010
06.09.2010
03.08.2010
23.07.2010
16.06.2010
31.05.2010
14.05.2010
03.05.2010
15.04.2010
08.04.2010
25.03.2010
19.03.2010
13.12.2009
02.11.2009
06.10.2009
03.09.2009
27.08.2009
23.08.2009
15.08.2009
11.08.2009
08.08.2009
31.07.2009
28.07.2009
24.07.2009
19.07.2009
11.07.2009
28.06.2009
09.06.2009
25.05.2009
16.05.2009
20.04.2009
08.04.2009
02.04.2009
17.01.2009