Węglarki budowy specjalnej
Typ "F"


Wagon z przechylnym pudłem typu Fa
Wagon typu Fa należący do Pol-Miedź Trans
Wagon z przechylnym pudłem typu Fas
Wagon z przechylnym pudłem typu Fas należący do PNI
Wagon z przechylnym pudłem typu Fas należący do CTL, stacja Wałbrzych Miasto
Wagon z przechylnym pudłem typu Fac
Wagon z przechylnym pudłem typu XFac używany przez PLK
Wagon kubłowy typu Fas
Wagon kubłowy typu Fas
Wagon do przewozu tłucznia typu Facc
Wagon do przewozu tłucznia typu Fll
Wagon do przewozu tłucznia typu Fll
Wagon do przewozu tłucznia typu Flls
Wagon typu Fls
Wagon z otwieranymi bocznymi klapami typu Fals
Puste wagony typu Fals wjeżdżają do Lublina.
Wagon z otwieranymi bocznymi klapami typu Falns
Wagon typu Falls należący do CTL
Wagon typu Faccs na stacji Wrocław Nadodrze
Wagon typu Faccs na stacji Oleśnica