Wagony kryte budowy normalnej
Typ "G"


Wagon typu Gbs na stacji Lublin Towarowy
Świeżo odmalowany wagon typu Gbs stoi przy lokomotywowni w Rozwadowie.
Wagon do przewozu zboża typu Gags
Wagony Gags wjeżdżają na teren zakładów zbożowych w Lublinie.
Czeskie wagony typu Gas