Wagony kryte budowy specjalnej
Typ "H"


Austriacki wagon typu Habbiinss na stacji Wrocław Brochów
Wagon typu Hbikklls na stacji Lublin Towarowy
Niemiecki wagon typu Habbiins
Wagon typu Hais na stacji Lublin Towarowy
Wagon typu Hbbins na stacji Żagań
Wagony typu Hbbillns na stacji Lublin Tatary