Wagony produkcji radzieckiej


Koleje Rosyjskie (РЖД)

Rosyjska węglarka na stacji Chełm Wschodni
Rosyjska cysterna do przewozu smoły w składzie przejeżdżającym przez Lwów
Rosyjski wagon do przewozu zboża w składzie przejeżdżającym przez Lwów


Koleje Białoruskie (БЧ)

Białoruska ośmioosiowa cysterna w składzie wjeżdżającym do Daugavpils
Białoruska ośmioosiowa cysterna w składzie wjeżdżającym do Daugavpils


Koleje Ukraińskie (УЗ)

Ukraińskie cysterny w składzie przejeżdżającym przez Lwów
Ośmioosiowa cysterna w składzie przejeżdżającym przez Lwów
Ukraiński wagon kryty w składzie przejeżdżającym przez Lwów
Ukraińska cysterna na stacji Lwów Podzamcze
Ukraińska cysterna na stacji Lwów Podzamcze
Ukraińska cysterna na stacji Lwów Podzamcze
Ukraiński wagon do przewozu zboża na stacji Lwów Podzamcze
Ciekawy wagon na stacji Lwów Zachód
Ukraińskie cysterny z amoniakiem w składzie przejeżdżającym przez Lublin
Ukraińskie węglarki w składzie na LHS


Koleje Litewskie (Lietuvos Geležinkeliai)

Litewski wagon kryty na stacji Lwów Podzamcze