Wagony specjalne
Typ "U"


Wagony do przewozu cementu typu Uacs na stacji Lublin Towarowy
Wagony do przewozu cementu typu Uacs na stacji Poznań Franowo
Wagony do przewozu cementu typu Uacs na stacji Wrocław Brochów
Wagony do przewozu cementu typu Uacs w składzie wyjeżdżającym z Lublina
Wagon do przewozu cementu typu Ucs
Wagon do przewozu zboża typu Ugpps
Wagon do przewozu zboża typu Ugpps na stacji Wrocław Brochów
Wagon Ugpps w nowym malowaniu PKP Cargo na stacji Brzeg
Wagony Ugpps w nowym malowaniu PKP Cargo na stacji Lublin Towarowy
Wagon Ugpps w nowym malowaniu PKP Cargo na stacji Lublin Towarowy
Wagon specjalny U na stacji Lublin Tatary
Wagon specjalny U
Wagon specjalny do przewozu podkładów typu XUa na stacji Lublin Towarowy
Wagon do tarowania wag na stacji Lublin
Wagony tarowe razem z wagonem pomocniczym ciągnięte na początku składu towarowego prowadzonego przez ET22-1133. Stacja Lublin.