Wagony zabytkowe
Stała wystawa na stacji Wrocław Główny


Zabytkowa drewniana węglarka typu Wddo
Zabytkowa węglarka typu Wddo. Dziś takie wagony mają oznaczenie Es.
Zabytkowy wagon kryty typu Kddet
Zabytkowy wagon typu Sddw
Zabytkowa cysterna typu Rbh
Zabytkowa platforma typu Pddk


Inne

Stary wagon stojący na stacji Wrocław Nadodrze