ŁOTWA

M62 2M62 2M62У
2ТЭ10M 2ТЭ10У 2ТЭ116
ТЭП70 ТЭM2 ЧМЭ3
Muzeum kolejnictwa w Rydze