NASTAWNIE

Polska
Urządzenia suwakowe w nastawni wykonawczej LbA1, stacja Lublin
Fragment pulpitu w nastawni dysponującej LbB, stacja Lublin
Pulpit w nieistniejącej już nastawni Ry, p.odg. Rury
Nastawnia dysponująca St, stacja Strzegom
Słowacja
Aparat blokowy w nastawni dysponującej na stacji Horná Štubňa
Aparat blokowy w nastawni dysponującej na stacji Horná Štubňa