WAGONY TOWAROWEWęglarki budowy
normalnej (E)
Węglarki budowy
specjalnej (F)
Kryte budowy
normalnej (G)
Kryte budowy
specjalnej (H)
Platformy budowy
specjalnej (S)
Z otwieranym
dachem (T)
Cysterny (Z) Wagony
specjalne (U)
Wagony zabytkowe УЗ, РЖД, LG