ЧC4

ЧC4-017
ЧC4-017 (УЗ) stacja Ковель, 02.09.2016
ЧC4-055
ЧC4-055 (УЗ) stacja Lwów (Львів)
ЧC4-063
ЧC4-063 (УЗ) z pociągiem pospiesznym z Kowla do Moskwy, stacja Коростень, 28.09.2016
ЧC4-063 (УЗ) z pociągiem pospiesznym z Kowla do Moskwy, stacja Коростень, 28.09.2016
ЧC4-063 (УЗ) z pociągiem pospiesznym z Kowla do Moskwy, stacja Коростень, 28.09.2016
ЧC4-080
ЧC4-080 (УЗ) stacja Lwów (Львів)
ЧC4-094
ЧC4-094 (УЗ) stacja Ковель, 02.09.2016
ЧC4-097
ЧC4-097 (УЗ) stacja Lwów (Львів)
ЧC4-097 (УЗ) stacja Lwów (Львів)
ЧC4-097 (УЗ) stacja Lwów (Львів)
ЧC4-179 i ЧC4-199
ЧC4-179 i ЧC4-199 (УЗ) stacja Lwów (Львів)
ЧC4-199 i ЧC4-179 (УЗ) stacja Lwów (Львів)
ЧC4-205
ЧC4-205 (УЗ) stacja Lwów (Львів)
ЧC4-206
ЧC4-206 (УЗ) przejeżdża z pociągiem pospiesznym przez stację Lwów Podzamcze.