ЧC7

ЧC7-315
ЧC7-315 (УЗ) na szlaku Радушне - Апостолове, 01.10.2016