EP02

EP02-02
EP02-02 stoi jako eksponat w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.
EP02-08
EP02-08 stoi za halą Lokomotywowni w Krakowie.
EP02-08 - kolejne ujęcie