ET05

ET05-R004
ET05-R004 w barwach CTL Rail wjeżdża do Lublina
ET05-R008
ET05-R008 razem ze 182 oczekuje rankiem na odjazd ze stacji Lublin Towarowy.
ET05-R008 razem ze 182 oczekuje rankiem na odjazd ze stacji Lublin Towarowy.
ET05-R008 razem ze 182 odjeżdża ze stacji Lublin Towarowy.
ET05-R008 razem z ET21 oczekuje na odjazd ze stacji Lublin Towarowy.
ET05-R008 razem z ET21 odjeżdża ze stacji Lublin Towarowy.
ET05-R008 tym razem jako druga lokomotywa w składzie z 182 na czele stoi na stacji Lublin Towarowy.
ET05-R009
ET05-R009 razem z ET21 oczekuje na odjazd ze stacji Lublin Towarowy.
ET05-R009 razem z ET21 oczekuje na odjazd ze stacji Lublin Towarowy.
ET05-R009 stoi na stacji Jaworzno Szczakowa.
ET05-R009 stoi na stacji Jaworzno Szczakowa.
ET05-R010
ET05-R010 stoi na stacji Stalowa Wola Południe.
ET05-R010 i ET05-R012 wjeżdżają do Lublina
ET05-R010 i ET05-R012 wjeżdżają do Lublina
ET05-R010 na stacji Puławy Azoty
ET05-R012
ET05-R012 na stacji Puławy Azoty
ET05-R010 i ET05-R012 wjeżdżają do Lublina
ET05-R012 na stacji Puławy Azoty