EU04

EU04-24 w Muzeum Kolejnictwa i Przemysłu na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej
EU04-24 w Muzeum Kolejnictwa i Przemysłu na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej