G1206

G1206-1201
G1206-1201 (ERS Railways) stacja Rotterdam Waalhaven, 23.06.2012
G1206-1201 (ERS Railways) stacja Rotterdam Waalhaven, 23.06.2012
G1206-1201 (ERS Railways) bocznica terminalu przeładunkowego Waalhaven w Rotterdamie, 23.06.2012
G1206-1201 (ERS Railways) bocznica terminalu przeładunkowego Waalhaven w Rotterdamie, 23.06.2012
G1206-1201 (ERS Railways) bocznica terminalu przeładunkowego Waalhaven w Rotterdamie, 23.06.2012
G1206-1201 (ERS Railways) bocznica terminalu przeładunkowego Waalhaven w Rotterdamie, 23.06.2012
G1206-1201 (ERS Railways) bocznica terminalu przeładunkowego Waalhaven w Rotterdamie, 23.06.2012
G1206-1201 (ERS Railways) bocznica terminalu przeładunkowego Waalhaven w Rotterdamie, 23.06.2012
G1206-1507
G1206-1507 (HUSA) stacja Rotterdam Waalhaven, 23.06.2012
G1206-1555
G1206-1555 (Captrain) stacja Rotterdam Waalhaven, 23.06.2012
G1206-1555 (Captrain) stacja Rotterdam Waalhaven, 23.06.2012
G1206-1555 (Captrain) stacja Rotterdam Waalhaven, 23.06.2012
G1206-7101
G1206-7101 (Port Feeders) stacja Rotterdam Waalhaven, 23.06.2012
G1206-7106
G1206-7106 (ACTS) na terenie zakładu Shunter B.V. w Rotterdamie, 23.06.2012
G1206-303001
G1206-303001 (Strukton Rail) lokomotywownia Strukton Rail na stacji Amersfoort, 24.06.2012
G1206-303002
G1206-303002 (Strukton Rail) lokomotywownia Strukton Rail na stacji Amersfoort, 23.06.2012
G1206-303002 (Strukton Rail) lokomotywownia Strukton Rail na stacji Amersfoort, 24.06.2012
G1206-303007
G1206-303007 (Strukton Rail) lokomotywownia Strukton Rail na stacji Amersfoort, 23.06.2012
G1206-303007 (Strukton Rail) lokomotywownia Strukton Rail na stacji Amersfoort, 23.06.2012
G1206-303007 (Strukton Rail) lokomotywownia Strukton Rail na stacji Amersfoort, 23.06.2012
Niezidentyfikowane
G1206 (ERS Railways) stacja Rotterdam Waalhaven, 23.06.2012
G1206 (ERS Railways) stacja Rotterdam Waalhaven, 23.06.2012