SM03

SM03-038
SM03-038 na terenie lubelskiej lokomotywowni
SM03-038 na terenie lubelskiej lokomotywowni
SM03-69
SM03-69 stoi na stacji w Lesznie.
SM03-096 / 409Da-6177
409da-6177 (PKP PLK) stacja Lublin, 14.04.2017
409da-6177 (PKP PLK) stacja Lublin, 14.04.2017
409da-6177 (PKP PLK) stacja Lublin, 14.04.2017
409da-6177 (PKP PLK) na terenie bazy PLK w Lublinie, 15.10.2014
409da-6177 (PKP PLK) stacja Lublin, 16.10.2013
409da-6177 (PKP PLK) stacja Lublin, 03.07.2012
SM03-096 przejeżdża przez stację Lublin.
SM03-096 przejeżdża przez stację Lublin.
SM03-096 manewruje na stacji Lublin, w celu wjazdu do bazy PLK znajdującej się obok.
SM03-096 manewruje na stacji Lublin.
SM03-096 na terenie stacji Lublin
SM03-096 na terenie Zakładu Taboru w Lublinie
SM03-096 przepycha wagony z tłuczniem na stacji Lublin.
SM03-096 kieruje się ku bazie PLK ze składem czterech wagonów typu Fll, które przytransportowała z Nałęczowa.
SM03-096 stoi na terenie bazy PLK w Lublinie
SM03-106
Złomowana SM03-106 na terenie lokomotywowni w Lublinie, sierpień 2007
SM03-127
SM03-127 stoi na platformie na wachlarzu lubelskiej lokomotywowni.
SM03-127 na terenie lubelskiej lokomotywowni
SM03-127 na terenie lubelskiej lokomotywowni
SM03-127 w towarzystwie takich samych maszyn o numerach 128 i 038, stoi na terenie lubelskiej lokomotywowni.
SM03-127 wpycha zmodernizowanego ST44 do hali lubelskiej lokomotywowni.
SM03-128
SM03-128 stoi na wachlarzu lubelskiej lokomotywowni.
SM03-150
SM03-150 na terenie lokomotywowni w Białymstoku, 17.06.2011
SM03-163
Złomowana SM03-163 stoi na terenie lokomotywowni w Lublinie, lipiec 2007
SM03-147
SM03-147 stoi na terenie lokomotywowni Wrocław Brochów.
SM03-196
SM03-196 podczas pracy na terenie Zakładu Taboru w Lublinie.
SM03-196 przeciąga uszkodzoną w wypadku EU07-045 do lokomotywowni.
SM03-237
SM03-237 (PPM-T) stacja Maksymilianowo, 16.05.2015
SM03-237 (PPM-T) stacja Maksymilianowo, 16.05.2015
SM03-248
SM03-248 (PKP Cargo) stoi na terenie lokomotywowni w Lesznie, 22.04.2011
SM03-252
SM03-252 (PPM-T) stacja Maksymilianowo, 16.05.2015
SM03-385
SM03-385 (Sjenit s.a.) stacja Piława Górna, 28.12.2013
SM03-385 (Sjenit s.a.) stacja Piława Górna, 28.12.2013
SM03-385 (Sjenit s.a.) stacja Piława Górna, 28.12.2013
SM03-385 (Sjenit s.a.) stacja Piława Górna, 28.12.2013
SM03-396
SM03-396 (Majkoltrans) stacja Strzelin, 05.09.2014
Zbiorowe
SM03: 128, 196, 038 i 127 stoją na wachlarzu lubelskiej lokomotywowni.
Niezidentyfikowane
SM03 o nieznanym numerze manewruje z lokomotywą ET41 na terenie ZNTK Oleśnica.
Dwie SM03 o nieznanych numerach stoją na terenie wyburzanego zakładu przemysłowego w Raciborzu.


409Da

409Da-263
409Da-263 na terenie winiarni w Lesznie, 22.04.2011
409Da-263 na terenie winiarni w Lesznie, 22.04.2011