TEP60

TEP60-0926
TEP60-0926 (LG) na terenie lokomotywowni w Wilnie, 17.06.2011
TEP60-0926 (LG) na terenie lokomotywowni w Wilnie, 17.06.2011
TEП60-1206
TEП60-1206 na terenie muzeum kolejnictwa w Rydze, 09.07.2013