ТЭП70 / TEP70

ТЭП70-0203
ТЭП70-0203 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z Mińska do Rygi, na szlaku Krustpils - Ozolsala, 13.08.2012
ТЭП70-0203 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z Mińska do Rygi, na szlaku Krustpils - Ozolsala, 13.08.2012
ТЭП70-0203 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z Mińska do Rygi, na szlaku Krustpils - Ozolsala, 13.08.2012
ТЭП70-0204
ТЭП70-0204 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z St. Petersburga i Mińska do Rygi, na szlaku Krustpils - Ozolsala, 12.07.2013
ТЭП70-0204 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z St. Petersburga i Mińska do Rygi, na szlaku Krustpils - Ozolsala, 12.07.2013
ТЭП70-0204 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z St. Petersburga i Mińska do Rygi, na szlaku Krustpils - Ozolsala, 12.07.2013
ТЭП70-0204 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym do Rygi, na szlaku Krustpils - Ozolsala, 12.08.2012
ТЭП70-0204 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym do Rygi, na szlaku Krustpils - Ozolsala, 12.08.2012
ТЭП70-0204 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z Rygi do Mińska, na szlaku Ozolsala - Krustpils, 12.08.2012
ТЭП70-0204 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z Rygi do Mińska, na szlaku Ozolsala - Krustpils, 12.08.2012
ТЭП70-0204 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z Rygi do Mińska, na szlaku Ozolsala - Krustpils, 12.08.2012
ТЭП70-0204 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z Rygi do Mińska, na szlaku Ozolsala - Krustpils, 12.08.2012
ТЭП70-0230
ТЭП70-0230 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z St. Petersburga i Mińska do Rygi, na szlaku Asote - Krustpils, 13.07.2013
ТЭП70-0230 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z St. Petersburga i Mińska do Rygi, na szlaku Asote - Krustpils, 13.07.2013
ТЭП70-0232
ТЭП70-0232 (БЧ) na szlaku Сокорики - Коростень Подільський, 28.08.2018
ТЭП70-0232 (БЧ) na szlaku Сокорики - Коростень Подільський, 28.08.2018
ТЭП70-0232 (БЧ) na szlaku Сокорики - Коростень Подільський, 28.08.2018
ТЭП70-0232 (БЧ) na szlaku Сокорики - Коростень Подільський, 28.08.2018
ТЭП70-0232 (БЧ) na szlaku Коростень Подільський - Сокорики, 28.08.2018
ТЭП70-0232 (БЧ) na szlaku Коростень Подільський - Сокорики, 28.08.2018
ТЭП70-0234
ТЭП70-0234 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z Moskwy do Rygi na szlaku Krustpils - Ozolsala, 12.07.2013
ТЭП70-0234 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z Moskwy do Rygi na szlaku Krustpils - Ozolsala, 12.07.2013
ТЭП70-0234 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z Moskwy do Rygi na szlaku Krustpils - Ozolsala, 12.07.2013
ТЭП70-0234 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z Moskwy do Rygi na szlaku Krustpils - Ozolsala, 13.08.2012
ТЭП70-0234 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z Moskwy do Rygi na szlaku Krustpils - Ozolsala, 13.08.2012
ТЭП70-0234 (LDZ) stacja Daugavpils, 12.08.2012
ТЭП70-0234 (LDZ) stacja Daugavpils, 12.08.2012
ТЭП70-0234 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym do Rygi, stacja Krustpils, 12.08.2012
ТЭП70-0234 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym do Rygi, stacja Krustpils, 12.08.2012
ТЭП70-0234 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z Rygi do Moskwy na szlaku Ozolsala - Krustpils, 12.08.2012
ТЭП70-0234 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z Rygi do Moskwy na szlaku Ozolsala - Krustpils, 12.08.2012
ТЭП70-0267
ТЭП70-0267 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z Rygi do Moskwy, stacja Rīga Pasažieru, 09.07.2013
ТЭП70-0267 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z Rygi do Moskwy, stacja Rīga Pasažieru, 09.07.2013
ТЭП70-0267 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z Rygi do Moskwy, stacja Rīga Pasažieru, 09.07.2013
ТЭП70-0267 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z Rygi do Moskwy, stacja Krustpils, 09.07.2013
ТЭП70-0267 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z Rygi do Moskwy, stacja Krustpils, 09.07.2013
ТЭП70-0267 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z Rygi do Moskwy, stacja Krustpils, 09.07.2013
ТЭП70-0267 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym do Rygi na szlaku Krustpils - Ozolsala, 13.08.2012
ТЭП70-0267 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym do Rygi na szlaku Krustpils - Ozolsala, 13.08.2012
ТЭП70-0268
ТЭП70-0268 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z Moskwy do Rygi na szlaku Kūkas - Krustpils, 13.07.2013
ТЭП70-0268 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z Moskwy do Rygi na szlaku Kūkas - Krustpils, 13.07.2013
ТЭП70-0268 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z Moskwy do Rygi na szlaku Kūkas - Krustpils, 13.07.2013
ТЭП70-0268 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z Rygi do Moskwy odjeżdża ze stacji Krustpils w stronę Rēzekne, 12.07.2013
ТЭП70-0268 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z Rygi do Moskwy odjeżdża ze stacji Krustpils w stronę Rēzekne, 12.07.2013
ТЭП70-0268 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z Rygi do Moskwy odjeżdża ze stacji Krustpils w stronę Rēzekne, 12.07.2013
ТЭП70-0268 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z Rygi do Moskwy na szlaku Sakstagals - Rēzekne II, 10.07.2013
ТЭП70-0268 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z Moskwy do Rygi na szlaku Cirma - Taudejāņi, 14.08.2012
ТЭП70-0268 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z Moskwy do Rygi na szlaku Cirma - Taudejāņi, 14.08.2012
ТЭП70-0268 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z Rygi do Moskwy rusza ze stacji Krustpils, 14.08.2012
ТЭП70-0268 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z Rygi do Moskwy rusza ze stacji Krustpils, 14.08.2012
ТЭП70-0268 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z Rygi do Moskwy na szlaku Taudejāņi - Cirma, 13.08.2012
ТЭП70-0268 (LDZ) z pociągiem międzynarodowym z Rygi do Moskwy na szlaku Taudejāņi - Cirma, 13.08.2012
ТЭП70-0322
ТЭП70-0322 (БЧ) na szlaku Сокорики - Коростень Подільський, 28.08.2018
ТЭП70-0322 (БЧ) na szlaku Сокорики - Коростень Подільський, 28.08.2018
ТЭП70-0322 (БЧ) na szlaku Сокорики - Коростень Подільський, 28.08.2018
ТЭП70-0322 (БЧ) na szlaku Сокорики - Коростень Подільський, 28.08.2018
ТЭП70-0322 (БЧ) na szlaku Сокорики - Коростень Подільський, 28.08.2018
ТЭП70-0322 (БЧ) na szlaku Коростень Подільський - Сокорики, 28.08.2018
ТЭП70-0322 (БЧ) na szlaku Коростень Подільський - Сокорики, 28.08.2018
ТЭП70-0322 (БЧ) na szlaku Коростень Подільський - Сокорики, 28.08.2018
TEP70-0347
TEP70-0347 (LG) na szlaku Jonava - Gaižiūnai, 03.08.2016
TEP70-0347 (LG) na szlaku Jonava - Gaižiūnai, 03.08.2016
TEP70-0347 (LG) na szlaku Jonava - Gaižiūnai, 03.08.2016
TEP70-0357
TEP70-0357 (БЧ) stacja Коростень, 28.09.2016


ТЭП70БС / TEP70BS

TEP70BS-002
TEP70BS-002 (LG) na szlaku Jonava - Gaižiūnai, 02.08.2016
TEP70BS-002 (LG) na szlaku Jonava - Gaižiūnai, 02.08.2016
TEP70BS-002 (LG) z pociągiem międzynarodowym z St. Petersburga do Wilna na szlaku Pavilnis - Vilnius, 15.08.2012
TEP70BS-002 (LG) z pociągiem międzynarodowym z St. Petersburga do Wilna na szlaku Pavilnis - Vilnius, 15.08.2012
TEP70BS-002 (LG) na terenie depo w Wilnie, 15.08.2012
TEP70BS-002 (LG) stacja Vilnius, 15.08.2012
TEP70BS-002 (LG) stacja Vilnius, 15.08.2012
TEP70BS-002 i M62K-1091 (LG) stacja Vilnius, 15.08.2012
TEP70BS-002 (LG) stacja Vilnius, 15.08.2012
TEP70BS-002 (LG) stacja Vilnius, 15.08.2012
TEP70BS-002 (LG) z pociągiem międzynarodowym z St. Petersburga do Wilna wyjeżdża z Daugavpils, 12.08.2012
TEP70BS-002 (LG) z pociągiem międzynarodowym z St. Petersburga do Wilna wyjeżdża z Daugavpils, 12.08.2012
TEP70BS-003
TEP70BS-003 (LG) z pociągiem międzynarodowym, stacja Vilnius, 11.08.2012
TEP70BS-003 (LG) z pociągiem międzynarodowym, stacja Vilnius, 11.08.2012
TEP70BS-003 (LG) z pociągiem międzynarodowym, stacja Vilnius, 11.08.2012
TEP70BS-005
TEP70BS-005 (LG) na szlaku Jonava - Gaižiūnai, 02.08.2016
ТЭП70БС-083
ТЭП70БС-083 (БЧ) z pociągiem międzynarodowym z Moskwy do Wilna na szlaku Pavilnis - Vilnius, 15.08.2012
ТЭП70БС-083 (БЧ) z pociągiem międzynarodowym z Moskwy do Wilna na szlaku Pavilnis - Vilnius, 15.08.2012
ТЭП70БС-083 (БЧ) na terenie depo w Wilnie, 15.08.2012
ТЭП70БС-084
ТЭП70БС-084 (БЧ) stacja Vilnius, 11.08.2012
ТЭП70БС-084 (БЧ) stacja Vilnius, 11.08.2012
ТЭП70БС-113
ТЭП70БС-113 (БЧ) stacja Vilnius, 11.08.2012
ТЭП70БС-115
ТЭП70БС-115 (БЧ) z pociągiem międzynarodowym z Moskwy do Kaliningradu na szlaku Pavilnis - Vilnius, 15.08.2012
ТЭП70БС-115 (БЧ) z pociągiem międzynarodowym z Moskwy do Kaliningradu na szlaku Pavilnis - Vilnius, 15.08.2012
ТЭП70БС-145
ТЭП70БС-145 (БЧ) stacja Vilnius, 15.08.2012
ТЭП70БС-150
ТЭП70БС-150 (БЧ) na szlaku Сокорики - Коростень Подільський, 28.09.2016
ТЭП70БС-150 (БЧ) na szlaku Сокорики - Коростень Подільський, 28.09.2016
ТЭП70БС-150 (БЧ) z pociągiem pospiesznym na szlaku Коростень Подільський - Сокорики, 28.09.2016
ТЭП70БС-150 (БЧ) z pociągiem pospiesznym na szlaku Коростень Подільський - Сокорики, 28.09.2016
ТЭП70БС-172
ТЭП70БС-172 (БЧ) z pociągiem międzynarodowym z Mińska do Wilna na szlaku Pavilnis - Vilnius, 15.08.2012
ТЭП70БС-172 (БЧ) z pociągiem międzynarodowym z Mińska do Wilna na szlaku Pavilnis - Vilnius, 15.08.2012


TEP70M

TEP70M-0249
TEP70M-0249 (LG) na szlaku Gaižiūnai - Jonava, 02.08.2016
TEP70M-0249 (LG) na szlaku Gaižiūnai - Jonava, 02.08.2016
TEP70M-0249 (LG) na szlaku Gaižiūnai - Jonava, 02.08.2016