TГM23

ТГМ23Б-511
ТГМ23Б-511 (Івано-Франківськцемент) Ямниця, 19.08.2017
TГM23B-1350
TГM23B-1350 (УЗ) manewruje na terenie lwowskiego depa.
TГM23B-1350 (УЗ) manewruje na terenie lwowskiego depa.
TГM23B48-1699
TГM23B48-1699 stoi na bocznicy elewatora zbożowego przy stacji Львiв Пiдзамче (Lwów Podzamcze), 09.08.2015
TГM23B48-1699 stoi na bocznicy elewatora zbożowego przy stacji Львiв Пiдзамче (Lwów Podzamcze)
TГM23B48-2395
TГM23B48-2395 (Львівський ДБК) na bocznicy zakładu produkcyjnego prefabrykatów budowlanych we Lwowie, 03.05.2017
TГM23B48-2395 (Львівський ДБК) na bocznicy zakładu produkcyjnego prefabrykatów budowlanych we Lwowie, 03.05.2017
TГM23B48-2395 i ТГМ4Б-0298 (Львівський ДБК) na bocznicy zakładu produkcyjnego prefabrykatów budowlanych we Lwowie, 03.05.2017