TГM4

ТГМ4Б-0298
ТГМ4Б-0298 (Львівський ДБК) na bocznicy zakładu produkcyjnego prefabrykatów budowlanych we Lwowie, 03.05.2017
ТГМ4Б-0298 i TГM23B48-2395 (Львівський ДБК) na bocznicy zakładu produkcyjnego prefabrykatów budowlanych we Lwowie, 03.05.2017