ВЛ40

ВЛ40-1134-2
ВЛ40-1134-2 (УЗ) na stacji we Lwowie
ВЛ40-1158-2
ВЛ40-1158-2 (УЗ) odjeżdża z pociągiem pospiesznym ze stacji Lwów.
ВЛ40-1378-1
ВЛ40-1378-1 (УЗ) podczas manewrów we Lwowie.
ВЛ40-1378-2
ВЛ40-1378-2 (УЗ) podczas manewrów we Lwowie
ВЛ40-1378-2 (УЗ) przejeżdża z pospiesznym przez stację Lwów Podzamcze.
ВЛ40-1395-1
ВЛ40-1395-1 (УЗ) stacja Lwów (Львів), 02.05.2016
ВЛ40-1395-1 (УЗ) stacja Lwów (Львів), 02.05.2016
ВЛ40-1395-1 (УЗ) stacja Lwów (Львів), 02.05.2016
ВЛ40-1395-1 (УЗ) stacja Lwów (Львів), 02.05.2016
ВЛ40-1395-1 (УЗ) wjeżdża z pospiesznym na stację Lwów Podzamcze.
ВЛ40-1395-1 (УЗ) na stacji we Lwowie
ВЛ40-1395-1 (УЗ) odjeżdża z pociągiem pasażerskim ze stacji Lwów.
ВЛ40-1395-2
ВЛ40-1395-2 (УЗ) stacja Львiв (Lwów), 17.08.2017
ВЛ40-1395-2 (УЗ) z pociągiem pospiesznym przejeżdża bez zatrzymania przez stację Львiв Пiдзамче (Lwów Podzamcze), 09.08.2015
ВЛ40-1395-2 (УЗ) z pociągiem pospiesznym przejeżdża bez zatrzymania przez stację Львiв Пiдзамче (Lwów Podzamcze), 09.08.2015
ВЛ40-1395-2 (УЗ) na stacji we Lwowie
ВЛ40-1395-2 (УЗ) manewruje na stacji we Lwowie.
ВЛ40-1395-2 i ЧМЭ3-3568 (УЗ) na stacji we Lwowie
ВЛ40-1397-1
ВЛ40-1397-1 (УЗ) stacja Львiв (Lwów), 06.08.2015
ВЛ40-1397-1 (УЗ) stacja Львiв (Lwów), 06.08.2015
ВЛ40-1397-1 (УЗ) stacja Львiв (Lwów), 06.08.2015
ВЛ40-1397-1 (УЗ) stacja Львiв (Lwów), 06.08.2015
ВЛ40-1397-1 (УЗ) stacja Львiв (Lwów), 06.08.2015
ВЛ40-1397-1 (УЗ) stacja Львiв (Lwów), 06.08.2015
ВЛ40-1397-1 (УЗ) stacja Львiв (Lwów), 06.08.2015
ВЛ40-1397-1 (УЗ) stacja Львiв (Lwów), 06.08.2015