ВЛ8

ВЛ8-216
ВЛ8-216 (УЗ) depo Апостолове, 01.10.2016
ВЛ8-291
ВЛ8-291 (УЗ) na szlaku Кривий Рiг Захiдний - Кривий Рiг, 29.09.2016
ВЛ8-291 (УЗ) na szlaku Кривий Рiг Захiдний - Кривий Рiг, 29.09.2016
ВЛ8-343
ВЛ8-343 (УЗ) stacja Кривий Рiг Головний, 01.10.2016
ВЛ8-343 (УЗ) stacja Кривий Рiг Головний, 01.10.2016
ВЛ8-343 (УЗ) stacja Кривий Рiг Головний, 01.10.2016
ВЛ8-371
ВЛ8-371 (УЗ) stoi na terenie zakładu remontu lokomotyw we Lwowie.
ВЛ8-519
ВЛ8-519 (УЗ) stacja Lwów
ВЛ8-519 (УЗ) stacja Lwów
ВЛ8-519 (УЗ) stacja Lwów
ВЛ8-987
ВЛ8-987 (УЗ) Кривий Рiг, stacja Шмакове, 30.09.2016
ВЛ8-987 (УЗ) na szlaku Кривий Рiг - Кривий Рiг Захiдний, 29.09.2016
ВЛ8-987 (УЗ) na szlaku Кривий Рiг - Кривий Рiг Захiдний, 29.09.2016
ВЛ8-987 (УЗ) na szlaku Кривий Рiг - Кривий Рiг Захiдний, 29.09.2016
ВЛ8-987 (УЗ) na szlaku Кривий Рiг - Кривий Рiг Захiдний, 29.09.2016
ВЛ8-1094
ВЛ8-1094 (УЗ) stacja Кривий Рiг Головний, 01.10.2016
ВЛ8-1297
ВЛ8-1297 (УЗ) stacja Кривий Рiг Головний, 01.10.2016
ВЛ8-1297 (УЗ) stacja Кривий Рiг Головний, 01.10.2016
ВЛ8-1297 (УЗ) stacja Кривий Рiг Головний, 01.10.2016
ВЛ8-1301
ВЛ8-1301 (УЗ) na szlaku Кривий Рiг - Кривий Рiг Захiдний, 29.09.2016
ВЛ8-1301 (УЗ) na szlaku Кривий Рiг - Кривий Рiг Захiдний, 29.09.2016
ВЛ8-1301 (УЗ) na szlaku Кривий Рiг - Кривий Рiг Захiдний, 29.09.2016
ВЛ8-1301 (УЗ) na szlaku Кривий Рiг - Кривий Рiг Захiдний, 29.09.2016
ВЛ8-1376
ВЛ8-1376 (УЗ) stacja Кривий Рiг Головний, 01.10.2016
ВЛ8-1376 (УЗ) stacja Кривий Рiг Головний, 01.10.2016
ВЛ8-1393
ВЛ8-1393 (УЗ) Кривий Рiг, 30.09.2016