Konfiguracja programu

3D Studio Max 7
1. Jednostki miary

Ustwiamy system metryczny. W tym celu wchodzimy w menu Customize -> Units Setup i wybieramy Metric. Robimy to dlatego, że w symulatorze wszystkie wymiary podawane są w metrach. Tak samo jest na rysunkach technicznych, które mogą być pomocne w modelowaniu.

2. Sterownik grafiki

Wchodzimy w menu Customize - Preferences i przechodzimy do zakładki Viewports. Klikamy przycisk Choose Driver i zaznaczamy OpenGL. Dzięki temu program będzie lepiej przetwarzał grafikę, co poskutkuje płynniejszym działaniem.
Następnie wciskamy Configure Driver i zaznaczamy opcje tak, jak na obrazku:
Dzięki temu w oknie programu nie będziemy mieć pomniejszonych i rozmytych tekstur. Jakość tekstury będzie taka, jak w rzeczywistości.3. Opcje renderowania

Ustawimy sobie światło, żeby nie było za ciemno. Wchodzimy w menu Rendering -> Environment i ustawiamy Tint oraz Ambient tak, żeby cienie nie były zbyt ostre. Najlepiej zrobić to tak, jak na obrazku:
Opcje odnoszą się nie tylko do tego, co zostanie wyrenderowane, ale całej sceny widocznej w oknie programu, jak i materiałów w Material Editorze.Następny rozdział