Omówienie podstawowych narzędziW tym rozdziale tylko wymienię podstawowe narzędzia, a ich zastosowanie szczegółowo opiszę w dalszych rozdziałach.


1. Panel górny1. Zaznaczanie
2. Zaznaczanie po nazwie obiektu
3. Przesuwanie (dalej nazywane Move)
4. Obracanie (dalej nazywane Rotate)
5. Skalowanie (dalej nazywane Scale)
6. Odbicie lustrzane (Mirror)
7. Wyrównanie (Align)
8. Schemat
9. Edytor materiałów (Material Editor)
10. Rendering
11. Szybki Render2. Panel dolny

Odnosi się do widoku sceny w programie, nie do modelowanych obiektów.1. Powiększenie (czyli to samo, co rolka na myszce)
2. Powiększenie wszystkich widoków
3. Reset widoku
4. Reset wszystkich widoków
5. Powiększenie obszaru (mało przydatne)
6. Przesuwanie
7. Obrót
8. Maksymalizacja widoku (lub odwrotnie)
W następnym rozdziale zaczynamy modelowanie.

Następny rozdział